Phenomenological Reviews

Book

229337

Bastionul lingvistic

O istorie comparată a structuralismului în România

Adriana Stan

Abstract

Adriana Stan îşi propune să studieze „influenţa şi eficienţa structuralismului în mediul critic românesc”. De fapt, cercetarea sa vizează eficienţa influenţei exercitate de unele modele structuraliste asupra discursului critic autohton din perioada postbelică, mai precis, de pe la mijlocul anilor ’60, când o asemenea influenţă a devenit posibilă, până la schimbarea de paradigmă politică din 1990. Ceea ce se remarcă de la început este o inteligentă decupare a temei înseşi, pre-cum şi distribuirea ei în capitole de analiză contextuală (ideologică, instituţională etc.), pe de-o parte, şi textuală, pe de altă parte. Problematica structuralismului nu e abordată frontal în condiţiile în care operaţiunea s-a efectuat de mult – şi nu o dată – pe alte meridiane. Un tur de orizont european executat succint şi exact ne oferă un cadru general ce se va umple apoi de-a lungul cărții prin referinţe speciale, conexiuni şi distincţii reclamate de aplicaţiile autoarei la adepţii români şi la textele acestora.

Publication details

Publisher: Editura MLR

Place: Bucureşti

Year: 2017

Pages: 356

Full citation:

Stan Adriana (2017) Bastionul lingvistic: O istorie comparată a structuralismului în România. Bucureşti, Editura MLR.